Megastar

CASTIGA SAPTAMANAL 1 TELEFON DE STAR !!!
 
Trimite prin SMS cuvantul “STAR” la 1771, raspunde la intrebarile primite si poti castiga un telefon mobil SONY ERICSSON W910i, in fiecare saptamana !
Tarif: 1, 19 EURO/ SMS, TVA inclus
 
Raspunsurile la intrebari le poti afla urmarind emisiunea MEGASTAR, in fiecare sambata seara, de la 20,30, numai la PRIMA TV
     
 
(poze telefon; imaginile sunt ca titlu de prezentare)
 
Premiile sunt oferite de magazinul online  


CASTIGATORI

Castigatori Telefoane Somny Ericsson W910i
Saptamana 25 – 31 octombrie:
  PINTILIE VIVIANA – Barlad
Saptamana 1 – 7 noiembrie:  SLAV ANDREEA LAURA – Arad


REGULAMENT

Concurs “Telefoane de Star”

Art. 1. Definitii
„Organizator” inseamna S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, cladirea 20, etaj 8, telefon: + 4021 – 589.5000, fax: + 4021 – 204.84.89, numar de inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/20632/1992, cod de inregistrare fiscala: (RO) 4747298, capital social: 153.960.270 lei, legal reprezentata prin Dna Mihaela Dumitru, care, pe de o parte, stabileste regulile concursului si acorda premiile, iar pe de alta parte, in calitate de titular de licenta audiovizuala a postului de televiziune „Prima TV”, radiodifuzeaza concursul „Telefoane de Star” in cadrul emisiunii „Megastar”.
Emisiunea” inseamna programul de televiziune „Megastar”, radiodifuzat de Organizator in perioada 25.10.2008- 13.12.2008, in fiecare zi de sambata, intre orele 20:30 – 23:00, in cadrul careia si in legatura cu care se va desfasura prezentul Concurs.
Concurs” inseamna acel element de divertisment realizat de Organizator in cadrul si in legatura cu Emisiunea, prin care se vor testa cunostintele Participantilor de cultura generala muzicala, dandu-le astfel posibilitatea sa participe la concursul „Telefoane de Star” si sa castige Premiile puse in joc.
Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia.
Participant” persoana care a implinit varsta de 16 ani, care participa, cu respectarea Regulamentului, la Concurs si care : a) nu este salariat al Organizatorului; b) nu este salariat al grupului de societati comerciale cu care Organizatorul colaboreaza cu privire la realizarea Emisiunii si/sau a Concursului; c) nu este colaborator, persoana fizica, al Organizatorului la realizarea Emisiunii si/sau Concursului; d) nu este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Organizatorului, dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Emisiunii si/sau a Concursului; e) rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate pana la gradul I, in linie directa si gradul II, in linie colaterala.
 „Perioada de inscriere” inseamna perioada care incepe in fiecare zi de sambata, orele 00:01 si se termina in ziua de vineri a saptamanii urmatoare, orele 24:00. (Exemplu: Prima Perioada de inscriere este sambata 25.10.2008, ora 00:00 – vineri 31.10.2008, ora 24:00).
Premii” inseamna telefoanele mobile mentionate la art. 7 din Regulament.
Extragere premii” inseamna modalitatea de desemnare a Castigatorilor premiilor, organizata dupa algoritmul mentionat la art. 6 din Regulament, care are loc in ziua imediat urmatoare fiecarei Perioade de Inscriere. (Exemplu: Extragerea premiului aferent primei Perioade de inscriere va avea loc Sambata, 01.11.2008).

Art. 2. Publicarea Regulamentului
Acest regulament oficial este intocmit de Organizator si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, gratuit, incepand cu data de 25 Octombrie 2008 pe site-urile megastar.primatv.ro www.primatv.ro precum si la sediul Organizatorului mai sus mentionat.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a Concursului, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. Cu exceptia cazurilor in care in Regulament se prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate pe site-urile megastar.primatv.ro si www.primatv.ro.
Prin participarea la Concurs, Participantii isi dau acordul cu privire la cele mentionate in Regulament.

Art. 3. Durata Concursului
Concursul se desfasoara in perioada 25 Octombrie 2008 – 19 Decembrie 2008.
Emisiunea se va radiodifuza de catre Radiodifuzorin fiecare sambata, intre orele 20:30 – 23:00. Radiodifuzorul isi rezerva dreptul de a modifica programul de difuzare a Emisiunii.

Art. 4. Teritoriul de desfasurare a Concursului
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Premiile Concursului se vor distribui numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 5. Participarea la Concurs
Concursul din cadrul fiecarei Perioade de inscriere se va desfasura prin mesaje de tip SMS, dupa cum urmeaza:
Inscrierea la Concurs incepe prin trimiterea unui mesaj tip SMS, la numarul afisat pe ecran, respectiv, 1771, valabil in retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote (tarif 1,19 EURO/ SMS, TVA inclus) si va trebui sa contina cuvantul cheie „STAR”; ca urmare a acestei inscrieri la Concurs, toti Participantii vor primi prin SMS, succesiv, dupa raspunsul corect la fiecare inrebare, 4 intrebari de cultura generala muzicala sau legate de informatii anuntate in Emisiune, cu 2 variante de raspuns. Participantii la Concurs, in cazul in care raspund gresit la oricare dintre cele 4 intrebari, vor avea sansa sa raspunda corect prin trimiterea unui nou SMS, urmand ca in cazul unui nou raspuns gresit SA FIE ELIMINATI DIN CONCURS.
Participantii care, cu respectarea Regulamentului, s-au inscris la Concursul prin SMS corect si complet, respectand si toate celelalte prevederi ale Regulamentului vor participa la Extragerea Premiilor. In vederea acordarii de sanse egale tuturor participantilor la Concurs, ordinea de inscriere a Participantilor in cadrul extragerilor nu va fi aceeasi cu ordinea intrarii in Concurs. In acest sens, numerele de telefon dupa care Participantii sunt identificati in Concurs vor fi amestecate inainte de extragere, aplicandu-se o functie variabila cu valori periodice de la zero la infinit.
Participantii care trimit SMS-uri de pe linii telefonice cu identitate ascunsa nu participa la extrageri.
TARIFUL SE APLICA AUTOMAT.
In cazul in care Organizatorul decide sa schimbe numerele si/sau tarifele mai sus mentionate, aceste modificari vor fi anuntate pe postul de televiziune „Prima TV” inainte de inceperea unei noi Perioade de Inscriere si vor  mentionate inclusiv in Regulament. Prin exceptie de la art. 2 paragraful 2 aceste modificari isi vor produce efectele de la data anuntarii lor de Radiodifuzor.
NUMARUL DE PARTICIPARI LA CONCURS ESTE NELIMITAT.

Art. 6. Extragerile. Castigatorii.
Pentru fiecare Perioada de inscriere, dintre Participantii calificati pentru castigarea premiilor (vezi art. 5),  se va desemna 1 (un) Castigator al cate unui astfel de premiu.
EXTRAGERILE SE EFECTUEAZA DUPA URMATORUL ALGORITM:
A. Extragerile Premiilor:
Se calculeaza radacina patrata din numarul total de participanti calificati pentru castigarea Premiului din fiecare Perioada de inscriere, iar rezultatul astfel obtinut se inmulteste cu numarul Perioadei de inscriere. Castigator va fi acel participant al carui numar de Concurs va coincide cu cifra astfel rezultata, de la care s-au inlaturat zecimalele. Exemplu: Avem 30.000 Participanti calificati si suntem in cea de-a 8-a Perioada de inscriere. Radacina patrata din 30.000 este 173,205080; acest numar se inmulteste cu 8, rezultatul fiind 1385,64064. Castigator va fi Participantul cu numarul 1385.
In situatia in care intervine oricare dintre urmatoarele cazuri:
a)      Castigatorul unuia dintre Premii nu este disponibil in termen 24 de ore de la data desemnarii sale la numarul de telefon de pe care a participat la Concurs;
b)      In cazul in care Castigatorul Premiului nu depune contravaloarea impozitului mentionat la art. 8 de mai jos;
c)      Oricare dintre Castigatori renunta la premiu. Renuntarea se poate face in termen de 24 de ore de la desemnarea Castigatorului.
va fi desemnat Castigator participantul imediat urmator, in ordine crescatoare, numarului care a coincis Castigatorului stabilit initial, conform prezentului Regulament. In cazul in care oricare dintre situatiile mentionate in prezentul alineat se repeta, se va proceda identic celor mentionate in acest paragraf.
Pentru a putea fi sunati de catre Organizator in termenele prevazute la litera a) a paragrafului de mai susin vederea colectarii informatiilor necesare pentru acordarea Premiilor, Castigatorii trebuie sa fie disponibili la numarul de telefon de la care au trimis SMS. Fiecare Castigator este identificat dupa numarul de telefon de la care s-a inscris si a participat. Pentru a i se acorda Premiul, Castigatorul are obligatia de a comunica Organizatorului numele complet, adresa completa, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate, data emiterii documentului, emitentul documentului si codul sau numeric personal (CNP) si toate celelate posibile informatii necesare acordarii Premiului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul in care Participantii trimit SMS-uri utilizand echipamente tehnice altele decat telefonul mobil, cum ar fi computere sau alte echipamente tehnice conectate la telefoane sau cartele SIM, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului si la nealocarea Premiului/ilor.

Art. 7. Premiile si Modalitatea de acordare
A. Premiile, oferite Castigatorilor in cadrul Extragerilor Premiilor, constau pentru fiecare Perioada de inscriere in cate 1 (unu) telefon mobil SONY ERICSSON W910i, fiecare in valoare de 745,42 lei, TVA inclus. Vor fi acordate in total 8 (opt) telefoane mobile, pe toata perioada Concursului, avand o valoare totala de 5963,36 lei, TVA inclus.
Premiile vor fi acordate Castigatorilor de catre Organizator in termen de 60 de zile de la sfarsitul lunii calendaristice in care s-au castigat.
Castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la Bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei. Suma de 600 de lei este scutita de impozitare.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiile sau participarea la Concurs cad in sarcina exclusiva a Castigatorilor.
Nu este posibila inlocuirea niciunuia dintre Premiile castigate cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.
Castigatorii Premiilor, respectiv numele si prenumele acestora vor fi publicate pe site-ul megastar.primatv.ro.
Organizatorul poate decide ca in scopul predarii Premiilor sa se organizeze un eveniment public. In cazul in care participarea la eveniment implica pentru Castigator cheltuieli de transport, de masa si de cazare, acestea vor fi suportate de Castigator. Astfel, participarea la acest Concurs presupune acordul Castigatorilor referitor la faptul ca numele si prenumele, localitatea in care domiciliaza si imaginea sa fie facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului. Prin acceptarea Premiilor si semnarea la intrarea in posesia acestora, Castigatorii isi dau acordul explicit cu privire la cele mentionate anterior in acest paragraf.
La cererea Organizatorului, Castigatorul trebuie sa dovedeasca ca a efectuat plata facturii telefonice. Daca nu se poate face aceasta dovada, Organizatorului i se poate solicita de catre compania de telefonie sa nu acorde premiul, pana la dovada platii facturii telefonice. Toti participantii sunt de acord cu neacordarea premiilor de catre Organizator, pana cand situatia debitelor catre compania de telefonie va fi clarificata.

Art. 8. Persoane cu capacitate de exercitiu restransa
In cazul in care Castigatorul unuia dintre Premii este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia Premiului cu asistarea reprezentantilor legali, acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea Premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de Premiul respectiv.

Art. 9. Protectia datelor personale 
Organizatorul va face publice numele si prenumele castigatorilor, adresa acestora, daca va fi cazul, si premiile castigate pe site-ul megastar.primatv.ro.
Organizatorul este inscris cu nr. 9477 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Prin participarea la acest Concurs, fiecare persoana care trimite SMS, isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
-     colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea Participarii la Concurs si a acordarii Premiului. Castigatorii, pe langa  numarul de telefon mobil pe care il comunica toate persoanele care trimit SMS, vor comunica Organizatorului si urmatoarele date: numele complet, adresa completa, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate, data emiterii documentului, emitentul documentului si codul sau numeric personal (CNP);
-    stocarea acestor date si folosirea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentioanate, respectiv: reclama, marketing si publicitate, jurnalism si media, statistica, furnizarea de bunuri si servicii.
Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale celor care trimit SMS si sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin Regulament si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.
Organizatorul aduce la cunostinta personaleor care, im baza acestui Regilament, trimit SMSca au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legauta cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, aceste persoane au dreptul sa se apuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Organizatorul aduce la cunostinta persoanelor care timit SMS-uri ca, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, au dreptul dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Organizatorul aduce la cunostinta persoanelor care trimit SMS-uri ca pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. in atentia Dnei Stefan Daniela-Corina, avand urmatoarele date de contact : Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, et. 8, sector 2, Bucuresti, fax: 021-204.8489; telefon: 021-589.5000. De asemenea, le este adus la cunostinta ca le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

Art. 10. Responsabilitate 
Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre Participanti.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea Internetului.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

Art. 11. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 12. Diverse
Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.
Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor Regulamentului.
Prezentul a fost redactat in 3 (trei) exemplare originale.
Mihaela Dumitru - Imputernicit in baza Procurii din data de 24.06.2008
Avizat: Mihai-Dragos Gurarosie - New Media Manager
 
Autentificat sub nr. 2983 din data de 24 octombrie 2008 de catre BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI MELANIA POPA, MAGDALENA IVANICA si SIMONA-DIANA TESU
 

 

Emisiunea Concurenti Stiri Prezinta Juriu Funny Sondaje Concurs Download Blog Forum Lip Dub
Concurs Regulament de participare Regulament Televoting Megastar

Copyright Prima TV 2008-2009