CASTIGATORI concurs Televoting “MEGASTAR”

ANDREEA DRAGOMIR – Ploiesti
IOAN PESCAR – loc. Semlac, jud. Arad 
OLTEANU ADINA - Braila
LUCIAN BRAGA - Brasov

REGULAMENT

Televoting “MEGASTAR”

 

1. DEFINITII

 „Organizator” inseamna Societatea Comerciala „SBS BROADCASTING MEDIA” S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bld. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, etaj 8, sector 2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/20632/1992, cod de inregistrare fiscala in scop de TVA RO 4747298, avand cont bancar numarul RO35  INGB 0001 0001 96718916, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti si capital social 153.960.270  lei, telefon: 021- 589.5000, fax: 021- 589.5999, reprezentata legal prin Dna Mihaela Dumitru in calitate de Imputernicit in baza Procurii din data de 24.06.2008, care, pe de o parte, produce si radiodifuzeaza Emisiunea pentru si pe postul de televiziune „Prima TV” al carui titular de licenta audiovizuala este SBS Broadcasting Media, iar, pe de alta parte, organizeaza televotingul Megastar si acorda castigatorilor Premiile de fidelitate.

„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Televotingului „Megastar”, obligatorii pentru toti participantii la Televoting, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii acestui televoting. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 1 Noiembrie 2008, pe site-urile www.primatv.ro si megastar.primatv.ro si la sediul Organizatorului situat in Bdul. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea 20, et. 8, Bucuresti, sector 2.

„Televoting” inseamna televotingul „Megastar”, organizat in conditiile prezentului Regulament.

„Emisiunea” inseamna toate sau oricare dintre cele 8 (opt) episoade ale emisunii „Megastar”, produse de SBS si radiodifuzate pe postul de televiziune „Prima TV” in fiecare sambata din perioada 25 Octombrie 2008 – 13 Decembrie 2008 si in legatura cu care se organizeaza Televotingul.

 „Premii de fidelitate” inseamna cele 4 (patru) scootere PEDA Speedfire 50, avand o valoare de 1.200 Euro (TVA inclus) fiecare, care se vor acorda de catre Organizator, cate unul pentru fiecare Perioada de inscriere, participantului desemnat, cu respectarea Regulamentului, castigator dintre toti participantii la televoting din acea Perioada de inscriere. Premiile vor fi puse la dispozitia Organizatorului de catre compania S.C. ATV ROM AGREMENT S.R.L.

 2. DURATA TELEVOTINGULUI
2.1. Televotingul se desfasoara in perioada cuprinsa intre 1 Noiembrie 2008 si 13 Decembrie 2008, incepand din momentul anuntarii de catre prezentatorul Emisiunii a faptului ca liniile pentru televoting sunt deschise si pana in momentul anuntarii de catre acelasi prezentator a inchiderii liniilor pentru vot.
2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice Regulamentul, respectiv sa modifice modul de, derulare a Televotingului, precum si dreptul sa intrerupa  oricand desfasurarea Televotingului, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate pe site-urile www.primatv.ro si megastar.primatv.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice programul de radiodifuzare a Emisiunii

 3. TERITORIUL DE DESFASURARE A TELEVOTINGULUI

Televotingul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Premiile Concursului se vor distribui numai pe teritoriul Romaniei.


 4. CONDITIILE DE PARTICIPARE
Poate participa la Televoting orice persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani. Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa la Televoting: a) salariatii Organizatorului si b) rudele sau afinii salariatilor mentionati la liteara a)  pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

 5. MECANISMUL TELEVOTINGULUI
5.1. Televotingul este un element de divertisment, oferind participantilor la Televoting posibilitatea sa-si sustina si sa-si voteze trupa favorita din fiecare episod al Emisiunii. In baza voturilor participantilor la Televoting se vor stabili, cu respectarea Regulamentului Emisiunii, afisat pe site-urile www.primatv.ro si megastar.primatv.ro si al prezentului regulament, trupele care sunt eliminate din Emisiune si ierarhia finala a Emisiunii.
5.2. Participarea la Televotingul  din cadrul fiecarui episod al Emisiunii se desfasoara dupa cum urmeaza:
i.    prin transmiterea de mesaje tip SMS, care contin cuvantul cheie VOT, alaturi de codul trupei  favorite (MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7 sau MS8), la numarul afisat pe ecran, respectiv, la 1771, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote, avand un tarif de 1,19 EURO/ SMS, TVA inclus. Exemplu: VOT MS5.
ii.    prin efectuarea de apeluri  la numarul de telefon aferent fiecarei trupe, respectiv  0906.120.701, 0906.120.702 0906.120.703, 0906.120.704 0906.120.705, 0906.120.706, 0906.120.707 sau 0906.120.708, valabil in reteaua fixa Romtelecom si in retelele de telefonie mobila Vodafone si Orange, avand  un tarif de 1,19 EURO/ apel, TVA inclus. In fiecare episod al Emisiunii vor fi alocate atatea numere de telefon cate trupe participa la respectivul episod.
In retelele mobile, tariful se aplica automat, iar in reteaua Romtelecom, tariful se aplica dupa 10 secunde de la apelare. Votul este inregistrat din momentul aplicarii tarifului.
5.3. In cazul in care Organizatorul decide sa schimbe numerele si/sau tarifele, aceste modificari vor fi anuntate pe postul de televiziune „Prima TV” inainte de inceperea Televotingului si vor fi operate in Regulamentul oficial de pe site-urile  www.primatv.ro si megastar.primatv.ro, urmand, ca aceste modificari sa isi produca efecte de la data anuntarii pe postul de televiziune „Prima TV”.
5.4. Voturile participantilor la Televoting vor fi transformate in puncte, urmand ca in functie de numarul de puncte acumulat sa se stabileasca , in conditiile Regulamentului Emisiunii, trupele care sunt eliminate din Emisiune, precum si ierarhia finala a Emisiunii.
Punctele vor fi obtinute de catre trupele concurente la Megastar dupa cum urmeaza:
-    primele 10 apeluri sau SMS-uri primite de la telespectatori prin intermediul aceluiasi numar de telefon, fix sau mobil, pentru aceeasi trupa, vor fi considerate 10 puncte, fiind calculate in proportie de 100%;
-    dupa primele 10 apeluri sau SMS-uri primite de la telespectatori prin intermediul aceluiasi numar de telefon, fix sau mobil, pentru aceeasi trupa, fiecare apel sau SMS primit de la telespectatori, prin intermediul aceluiasi numar de telefon, fix sau mobil, pentru aceeasi trupa, va fi luat in considerare in proportie de 10%;
Exemplu: daca se primesc 57 de voturi (apeluri sau SMS-uri) prin intermediul aceluiasi numar de telefon (fix sau mobil), pentru aceeasi trupa, punctajul trupei va fi urmatorul:
-    primele 10 voturi (apeluri sau SMS-uri) = 10 puncte;
-    urmatoarele 47 de voturi (apeluri sau SMS-uri) = 47 X 10% = 4,7 puncte;
-    TOTAL puncte obtinute de trupa = 10 + 4,7 = 14,7 puncte
5.5. Toti participantii la Televoting cu respectarea Regulamentului, respectiv prin intermediul mesajelor de tip SMS trimise de pe telefonul mobil sau a apelurilor efectuate de pe telefonul fix sau mobil, in forma corecta, la numerele mentionate la art. 5.2. de mai sus, vor participa la  extragerile, in urma carora se vor acorda cele 4 (patru) Premii de fidelitate dupa cum urmeaza:
I.    toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 2 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 01.11.2008 precum si toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 3 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 08.11.2008 vor participa la o prima extragere in urma careia se va desemna primul castigator al unui scooter PEDA Speedfire 50, avand o valoare de 1.200 Euro (TVA) inclus. Prima extragere va avea loc in data de 15.11.2008.
II.    toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 4 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 15.11.2008 precum si toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 5 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 22.11.2008 vor participa la o a II-a extragere in urma careia se va desemna cel de-al II-lea  castigator al unui scooter PEDA Speedfire 50, avand o valoare de 1.200 Euro (TVA) inclus. A II-a extragere va avea loc in data de 29.11.2008.
III.    toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 6 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 29.11.2008 precum si toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 7 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 06.12.2008 vor participa la o a III-a extragere in urma careia se va desemna cel de-al III-lea  castigator al unui scooter PEDA Speedfire 50, avand o valoare de 1.200 Euro (TVA) inclus. A III-a extragere va avea loc in data de 13.12.2008.
IV.    toti participantii la Televotingul aferent episodului nr. 8 al Emisiunii, radiodifuzat in  data de 13.12.2008 vor participa la o a IV-a extragere in urma careia se va desemna cel de-al IV-lea  castigator al unui scooter PEDA Speedfire 50, avand o valoare de 1.200 Euro (TVA) inclus. Cea de-a IV-a extragere va avea loc in data de 20.12.2008.
Castigatorii primelor 3(trei) premii de fidelitate vor fi anuntati in episoadele Emisiunii radiodifuzate in data de 15.11.2008, 29.11.2008 si 13.12.2008, iar castigatorul ultimului Premiu de fidelitate va fi anuntat in buletinul de stiri „Focus 18” din data de  20.12.2008. Numele si prenumele  castigatorilor Premiilor de fidelitate si, dupa caz, adresa, vor fi publicate pe site-urile www.primatv.ro si megastar.primatv.ro. In vederea acordarii de sanse egale tuturor participantilor la extrageri, ordinea de inscriere la extrageri nu va fi aceeasi cu ordinea participarii la Televoting. In acest sens, numerele de telefon dupa care participantii sunt identificati in Televoting vor fi rearanjate inainte de extragere, aplicandu-se o functie variabila cu valori periodice de la zero la infinit.
Extragerile se efectueaza dupa urmatorul algoritm:
Se calculeaza radacina patrata din numarul total de participanti la fiecare extragere, iar rezultatul se inmulteste cu 1, 2, 3 sau 4 (numarul extragerii respective). Castigator al unui Premiu de fidelitate va fi participantul al carui numar va coincide cu acest rezultat, inlaturand zecimalele. De exemplu: Suntem la cea de-a treia extragere si la televotingul aferent  au participat 30.000 persoane. Radacina patrata este 173,205080; acest numar se inmulteste cu 3 rezultatul fiind 519,61524; castigator va fi participantul cu numarul 519.
5.6.  PARTICIPANTII CARE SUNA DE PE LINII TELEFONICE CU IDENTITATE ASCUNSA NU PARTICIPA LA EXTRAGERI.
5.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Televotingului. Participarea la Televoting prin SMS-uri, utilizand echipamente tehnice altele decat telefonul mobil, cum ar fi computere sau alte echipamente tehnice conectate la telefoane sau cartele SIM este interzisa. IN CAZUL CONSTATARII UNOR ASTFEL DE SITUATII, ORGANIZATORUL VA PROCEDA LA DESCALIFICAREA PARTICIPANTULUI SI LA NEALOCAREA PREMIULUI/ILOR.

ART. 6 ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Pentru a putea fi sunati de catre Organizator, atunci cand au fost desemnati castigatori ai Premiilor de fidelitate, participantii trebuie sa fie disponibili la numarul de telefon de la care au trimis SMS sau au apelat numerele alocate Televotingului. Fiecare castigator este identificat dupa numarul de telefon de la care a participat la Televoting.
6.2. In termen de 7 (sapte) zile de la incheierea fiecarei extrageri, castigatorii vor fi contactati de Organizator pentru a fi informati despre modalitatea de intrare in posesie a premiilor castigate. Pentru a intra in posesia premiului castigat, fiecare castigator are obligatia sa comunice Organizatorului numele complet, adresa completa, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate, data emiterii documentului, emitentul documentului si codul sau numeric personal (CNP) si toate celelate posibile informatii necesare transferarii sau ridicarii premiului.
6.3. In cazurile in care castigatorii nu sunt disponibili la numarul de pe care au participat la Televoting din orice motiv, inclusiv faptul ca nu se  afla in aria de acoperire a retelelor de telefonie fixa sau mobila sau  castigatorii refuza expres premiul castigat, va fi desemnat castigator participantul cauia ii coincide numarul imediat urmator, in ordine crescatoare, numarului ultimului castigator al unui Premiu de fidelitate. Pornind de la exemplul de mai sus, daca castigatorul Premiului de fidelitate cu nr. 519 va renunta la premiu sau nu este disponibil la numarul de telefon dupa care a participat la Televoting, noul castigator va fi participantul cu nr. 520.
6.4. Premiile de fidelitate vor fi inmanate/ transferate/ predate castigatorilor IN TERMEN DE 60 (SAIZECI) DE ZILE LUCRATOARE DE LA SFARSITUL LUNII IN CARE S-AU CASTIGAT.  Premiile de fidelitate vor fi acordate castigatorilor cu conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii Regulamentului si cu conditia ca acestia sa depuna la Organizator impozitul cu retinere la sursa pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal.  
6.5. Nu este posibila inlocuirea niciunuia dintre Premiile de fidelitate castigate cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii. Din momentul in care Premiile de fidelitate castigate nu se mai afla in posesia Organizatorului toate riscurile legate de acestea se transfera la castigatori.
6.6. Organizatorul poate decide ca in scopul predarii premiilor sa se organizeze un eveniment public. Participarea la Televoting presupune acordul castigatorilor referitor la faptul ca numele si prenumele si localitatea in care domiciliaza si fotografia sa poata fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului. Prin acceptarea premiului si semnarea la intrarea in posesia acestuia, castigatorii isi dau acordul explicit cu privire la cele mentionate in prezentul articol.
6.7. In situatia in care punerea in posesia premiilor castigate se va face prin alte mijloace decat prin prezenta personala a castigatorului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia premiul o singura data pe numele si adresa indicate de castigator. In situatia in care un castigator sau mai multi nu se prezinta in termenul indicat pentru ridicarea premiului (spre exemplu, in termenul notificat de posta romana, in cazul expedierii premiului prin posta), premiul va fi returnat la Organizator. Retrimiterea premiilor in aceasta situatie se va face pe cheltuiala exclusiva a castigatorilor. In situatia in care premiile se returneaza la Organizator, castigatorii pot revendica aceste premii de la Organizator in termen de 120 (osutadouazeci) de zile calendaristice de la data la care au fost desemnati castigatori.
6.8.  La cererea Organizatorului, castigatorul trebuie sa dovedeasca ca a efectuat plata facturii telefonice. Daca nu se poate face aceasta dovada, Organizatorului i se poate solicita de catre compania de telefonie sa nu acorde premiul, pana la dovada platii facturii telefonice. Toti participantii sunt de acord cu retinea premiilor de catre Organizator, pana cand situatia debitelor catre compania de telefonie va fi clarificata.

7. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul, in functie de prevederile legale corespunzatoare, este obligat sa il calculeze, sa il retina de la castigator si sa il vireze la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile si televotingul, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. PERSOANE CU CAPACITATE DE EXERCITIU RESTRANSA
In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana cu  capacitate de exercitiu rsetransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului cu asistarea parintelui sau a tutorelui sau legal, acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  
Organizatorul va face publice numele si prenumele castigatorilor, adresa acestora, daca va fi cazul,  si premiile castigate pe site-ul www.primatv.ro.
Organizatorul este inscris cu nr. 9477 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Prin participarea la acest Concurs, fiecare persoana care a trimis SMS sau a fectuat un apel (denumita in continuare la singular „Inscrisul” si la plural „Inscrisii”), isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
- colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea Participarii la Televoting si a acordarii Premiilor. Participantii comunica numarul de telefon mobil, iar castigatorii comunica numele complet, adresa completa, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate, data emiterii documentului, emitentul documentului si codul sau numeric personal (CNP);
- stocarea acestor date si folosirea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentioanate, respectiv: reclama, marketing si publicitate, jurnalism si media, statistica, furnizarea de bunuri si servicii.
Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate pe durata Televotingului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale Inscrisilor si sa le utilizeze  numai in scopurile stabilite prin Regulament  si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.
Organizatorul aduce la cunostinta Inscrisilor ca  au dreptul  sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Inscrisii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Organizatorul aduce la cunostinta Inscrisilor ca, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, au dreptul dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, precum si  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Organizatorul aduce la cunostinta Inscrisilor ca pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la Organizatorului, in atentia Dnei Stefan Daniela-Corina, avand urmatoarele date de contact : Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, et. 8, sector 2, Bucuresti, fax: 021-204.8489; telefon: 021-589.5000. De asemenea, le este adus la cunostinta ca le este  recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

10. RESPONSABILITATE  
Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor de fidelitate castigate de ci.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Televotingului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

11. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Televoting, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

12. DIVERSE

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.
Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor Regulamentului.
Prezentul a fost redactat in 3 (trei) exemplare originale.

Mihaela Dumitru - Imputernicit in baza Procurii din data de 24.06.2008
Avizat: Mihai-Dragos Gurarosie - New Media Manager

Autentificat sub nr. 3023 din data de 31.10.2008 de catre BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI MELANIA POPA, MAGDALENA IVANICA si SIMONA-DIANA TESU

Emisiunea Concurenti Stiri Prezinta Juriu Funny Sondaje Concurs Download Blog Forum Lip Dub
Concurs Regulament de participare Regulament Televoting Megastar

Copyright Prima TV 2008-2009