Regulamentul de participare la Emisiunea-Concurs “Megastar”

I. DEFINITII
„Organizator ” inseamna Societatea Comerciala „SBS BROADCASTING MEDIA” S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bld. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, etaj 8, sector 2, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/20632/1992, cod de inregistrare fiscala in scop  de TVA RO 4747298, avand cont bancar numarul RO35  INGB 0001 0001 96718916, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti si capital social 153.960.270  lei, telefon: 021- 589.5000, fax: 021- 204.8489, care organizeaza, produce si radiodifuzeaza programul de televiziune „Megastar” pentru si pe postul de televiziune „Prima TV” al carui titular de licenta audiovizuala este aceasta societate.


„Emisiunea-Concurs” inseamna Castingul, Finalele si Marea Finala organizate de Organizator in vederea si in legatura cu realizarea programului de televiziune „Megastar” mai sus mentionat.


„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Emisiunii-Concurs, obligatorii pentru Participanti, Concurenti si Grupuri Finaliste, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Emisiunii-Concurs. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, pe site-urile www.primatv.ro si megastar.primatv.ro si la sediul Organizatorului situat in Bdul. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea 20, et. 8, Bucuresti, sector 2.


„Castingul” inseamna etapa preliminara a Emisiunii-Concurs, desfasurata in conditiile prezentului Regulament, avand drept scop formarea celor 8 (opt) Grupuri Finaliste a cate minim 2(doi) si maxim 4(patru) Concurenti fiecare si stabilirea rezervelor pentru fiecare Grup Finalist;


„Finalele” inseamna acea etapa a Emisiunii-Concurs constand in 7 (sapte) episoade ale Emisiunii-Concurs radiodifuzate in fiecare zi de sambata din perioada 25 octombrie 2008 – 6 decembrie 2008, incepand cu ora 20:00 postul de televiziune „Prima TV”, desfasurata in conditiile prezentului Regulament, avand drept scop desemnarea dintre cele 8 (opt) Grupuri Finaliste a celor 2 (doua) Grupuri Finaliste care vor participa la Marea Finala;


„Marea Finala” inseamna acea etapa a Emisiunii-Concurs constand in episodul Emisiunii-Concurs radiodifuzat in data de 13 decembrie 2008, incepand cu ora 20:00, pe postul de televiziune „Prima TV”, desfasurata in conditiile prezentului Regulament, avand drept scop desemnarea dintre cele 2 (doua) Grupuri Finaliste calificate a Grupului Castigator al Emisiunii-Concurs.


„Participant” inseamna:
A. orice persoana fizica avand cetatenia romana, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a implinit, la data la care se inscrie la Casting, varsta de 18 ani. Prin exceptie, poate participa la Emisiunea-Concurs si persoana fizica avand cetatenia romana, care a implinit varsta de 17 ani la data la care se se inscrie la Casting, dar exclusiv cu acordul scris al parintilor;
b)  la data inscrierii la Emisiunea-Concurs, individual sau in calitate de membru al unui grup vocal si/sau instrumental, nu are asumat fata de nicio casa de productie, indiferent de forma juridica sau de structura capitalului social al acesteia, niciun angajament care sa produca efecte juridice. De asemenea, pe toata durata participarii la Emisiunea-Concurs, persoana fizica care doreste sa se inscrie la Emisiunea-Concurs nu-si va asuma, indiferent de forma, niciun angajament fata de nicio casa de productie, independent de forma juridica sau de structura capitalului social al acesteia din urma.
c) in legatura cu care nicio inregistrare audio sau audiovizuala, indiferent de suport (exemplu: CD, DVD, caseta etc.), continand total sau partial interpretarile muzicale in cadrul unui grup vocal, indiferent de titlu, gratuit sau oneros, nu a fost introdusa pe piata muzicala din Romania sau din afara granitelor teritoriale, ale Romaniei. Fac exceptie situatiile in care inregistrarile audio sau audiovizuale, continand interpretarile muzicale ale unui persoane care doreste sa participe la Emisiunea-Concurs, in cadrul unui grup vocal, au fost realizate din initiativa unui tert si introduse pe piata muzicala din Romania sau din strainatate in scopul promovarii unui eveniment, a unui festival sau a unei institutii.
d) in cazul in care face parte dintr-un grup vocal si/sau instrumental, nu exista niciun impediment, de nicio natura, care sa impiedice persoana care doreste sa se inscrie la Emisiunea-Concurs sa participe la Emisiunea-Concurs individual, independent de participarea oricaruia dintre ceilati membrii ai grupului vocal si/sau instrumental.
e) nu este salariat al Organizatorului, al grupului de societati comerciale cu care Organizatorul colaboreaza cu privire la realizarea Concursului; nu este colaborator, persoana fizica,  al Organizatorului la realizarea Concursului;  nu este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Organizatorului, dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Concursului;  rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate  pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau linie colaterala.
sau
B. orice grup vocal care doreste sa participe la Emisiunea-Concurs si ai carui membrii indeplinesc individual, cumulativ, conditiile mentionate la litera A de mai sus.
„Concurent” inseamna orice Participant care a fost desemnat de Juriu sa participe la faza a III-a a Castingului precum si finalistii care au participat la sezoanele precedente ale Emisiunii-Concurs (2006-2007, 2007-2008), daca fiecare dintre acestia din urma indeplineste cumulativ conditiile solicitate pentru Participant la litera A, literele b), c), d) si e) de mai sus si care, ulterior, pot fi alesi de catre Juriu sa participe, in calitate de membru al GRUPULUI FINALIST, la Finale.
„Juriu” inseamna un grup de persoane ales exclusiv de catre Organizator, format din specialisti in domeniul artistic si/sau media si/sau muzical si/sau de televiziune, care, potrivit propriei convingeri intime, desemneaza Concurentii, stabilesc structura Grupurilor Finaliste si rezervele pentru fiecare Grup Finalist si participa la desemnarea Grupurilor Finaliste calificate in Marea Finala. Juriul formuleaza decizii cu caracter final.


II. DURATA DE DESFASURARE A EMISIUNII-CONCURS. SCOPUL EMISIUNII-CONCURS

Emisiunea-Concurs se desfasoara in perioada 25 iulie 2008 – 13 decembrie 2008.
Emisiunea-Concurs isi propune, prin testarea talentului artistic, in special a talentului muzical, a cunostintelor muzicale precum si prin observarea personalitatii Participantilor, sa identifice acele persoane care, individual si impreuna, prezinta potential, ca talent si ca personalitate, sa devina un GRUP VOCAL DE SUCCES IN DOMENIUL MUZICAL.


III. DESFASURAREA EMISIUNII-CONCURS: CASTING, FINALE, MAREA FINALA
3.1. Castingul
3.1.1. Faza I  - Inscrierea la Casting
Inscrierea la Casting se va face prin una din urmatoarele modalitati: 
a)    Inscriere  „Telefonica”, care va avea loc in perioada cuprinsa intre 25 iulie 2008 - 14 august 2008;
b)    Inscriere „On line”, care va avea loc in perioada cuprinsa intre 25 iulie 2008 - 14 august 2008;
c)    prezentare la studiourile „Prima TV, in oricare dintre zilele stabilite pentru faza a II-a a Castingului, respectiv 15 august 2008, 16 august 2008 si 17 august 2008.
In cazul Participantilor-grup vocal, inscrierea la Casting poate fi facuta de catre oricare dintre membrii grupului vocal nefiind necesar ca fiecare membru sa se inscrie individual.
Inscrierea „Telefonica” la Casting se va face prin apelarea numarului de telefon 0728.859.129, numar fara suprataxa, respectand o serie de reguli simple comunicate de Organizator dupa formarea numarului de telefon. Daca persoana respectiva decide sa nu se mai inscrie sau sa nu mai inscrie grupul vocal la Casting, persoana care a sunat poate intrerupe apelul telefonic in orice moment. Durata procedurii de inscriere este de aproximativ  5 (cinci) minute. In cazul in care apelul se intrerupe sau nu este inregistrat total sau partial din cauza unor disfunctionalitati sau defectiuni tehnice ale retelei telefonice apartinand Vodafone sau din cauza aparatului telefonic folosit pentru inscrierea la Casting, Organizatorul este exonerat de orice raspundere. De asemenea Organizatorul este exonerat de raspundere ca urmare a neindeplinirii intocmai a procedurii de inscriere la Concurs de catre persoana care doreste sa se inscrie sau sa inscrie grupul vocal din care face parte la Casting. Toate datele comunicate telefonic de persoanele care doresc sa se inscrie sau sa inscrie grupul vocal din care fac parte la Casting vor fi tratate de Organizator ca fiind date strict confidentiale.
Inscrierea „On line” la Casting se va face prin accesarea paginii de internet megastar.primatv.ro, respectiv persoanele care doresc sa se inscrie sau sa inscrie grupul vocal din care fac parte la Casting vor trebui sa acceseze pagina de internet „Inscrieri” a  site-ului anterior mentionat si sa introduca in formularul de inscriere date precum: nume si prenume, adresa completa, numarul de telefon, data nasterii si studiile. Persoanele care opteaza pentru aceasta modalitate de inscriere vor fi sunate de Organizator pentru verificarea datelor comunicate si pentru confirmarea inscrierii. Datele comunicate Organizatorului vor fi tratate cu deplina confidentialitate si la ele va avea acces exclusiv Organizatorul.
In vederea prezentarii la Casting, fiecarui Participant inscris on-line sau telefonic i se va comunica in prealabil data la care este programat pentru Casting.
3.1.2. Faza a II-a de Casting – Selectarea Concurentilor
Faza a II-a de Casting se desfasoara la studiourile „Prima TV” situate in Bucuresti, Compexul „Iride Bussines Park”, Zona Pipera, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, caldirea 16, parter, sector 2 in zilele de 15 august 2008, 16 august 2008  si 17 august 2008 si are drept scop selectarea Concurentilor care vor participa la faza a III-a a Castingului, cand se va stabili componenta Grupurilor Finaliste si rezervele fiecarui grup. In cazul Participantilor-grup vocal, nu este obligatoriu ca toti membrii grupului sa fie desemnati Concurenti.
Fiecare Participant are dreptul sa participe o singura data la faza a II-a a Castingului.
Participantul va trebui sa interpreteze a capella o piesa muzicala, la libera sa alegere si una sau mai multe piese muzicale impuse de Juriu. Juriul are dreptul de a introduce oricand probe noi pentru Participanti si sa solicite interpretarea numai a unor fragmente din piesele muzicale ce urmeaza sa fie interpretate de Participanti. Participantul are dreptul sa interpreteze una dintre aceste piese acompaniat de un instrument muzical rece. Instrumentul muzical trebuie sa fie usor de instalat si de transportat de catre o singura persoana (ex: Participantul nu poate interpreta piesa aleasa la pian, dar poate interpreta piesa aleasa acompaniat de chitara). Organizatorul nu este obligat sa puna la dispozitia Participantilor niciun fel de instrumente muzicale sau conditii tehnice speciale.  Participantilor – grup vocal, Juriul are dreptul sa le solicite negativul  unei piese inregistrate.
3.1.3. Faza a III-a de Casting – Desemnarea Grupurilor Finaliste
Faza a III-a de Casting va avea loc in perioada 01 septembrie 2008 – 15 septembrie 2008. In aceasta perioada, Concurentii se vor prezenta, cu respectarea programarii facute de Organizator, la scoala de muzica Blue Sound avand sediul in Bucuresti, str. Pavlov nr. 81. Faza a III-a de Casting are drept scop desemnarea membrilor celor 8 (opt) GRUPURI FINALISTE si stabilrea rezervelor pentru fiecrare grup.
Fiecare Grup Finalist va fi compus din minim 2 (doi) Concurenti si maxim 4(patru) Concurenti  si va avea rezerve. Cu exceptia cazurilor in care, cu respectarea prezentului Regulament, un membru al unui Grup Finalist este inlocuit cu o rezerva, componenta fiecarui Grup Finalist va ramane neschimbata pana la terminarea Emisiunii-Concurs. Componenta unui Grup Finalist poate fi diferita de componenta Concurentului - grup vocal, in sensul ca membrii unui Concurent – grup vocal pot face parte din Grupuri Finaliste diferite sau anumiti membrii ai unui Concurent – grup vocal pot sa nu fie selectati sa participe in niciun Grup Finalist, in timp ce alti membrii pot continua participarea la Emisiunea-Concurs.
In aceasta faza, Concurentii vor trebui sa interpreteze, la alegerea Juriului, individual si/sau ca grup,  integral si/sau partial, a capella si/sau insotiti de negativ, una sau mai multe piese muzicale.
Pe toata perioada acestei faze a castingului, Concurentii vor trebui sa locuiasca in Bucuresti, intr-un imobil ales de Organizator.
Fiecare Participant sau Concurent trebuie sa afiseze o imagine profesionista si sa aiba talent muzical.
3.2. Finalele                
La Finale vor participa cele 8(opt) Grupuri Finaliste.
In oricare dintre Finale piesa sau piesele muzicale vor fi alese pentru fiecare Grup Finalist potrivit metedodei stabilite de Organizator. In cadrul Finalelor, Grupurile Finaliste pot fi supuse si la alte probe avand drept scop testarea talentului artistic, indeosebi muzical si a personalitatii membrilor Grupurilor Finaliste.
Incepand cu cea de a 2-a Finala, din momentul in care prezentatorul Emisiunii-Concurs va declara liniile de vot deschise si pana in momentul in care acestea se vor inchide, telespectatorii pot vota Grupul Finalist preferat la numerele afisate pe ecran, prin telefon sau prin mesaje de tip SMS. Deschiderea liniilor de vot va fi anuntata de prezentatorul Emisiunii-Concurs inainte ca oricare dintre Grupurile Finaliste sa interpreteze piesa sau  oricare dintre piesele pe care trebuie sa le cante in Emisiunea-Concurs. Fiecare mesaj de tip SMS sau telefon dat pentru un Grup Finalist valoreaza cate 1(un) punct. Prin exceptie, in situatia in care, pentru acelasi Grup Finalist, de la acelasi numar de telefon se dau mai multe mesaje tip SMS sau mai multe telefoane, primele 10 (zece) astfel de mesaje sau telefoane vor reprezenta fiecare cate 1(un) punct pentru Grupul Finalist votat. In situatia in care pentru acelasi Grup Finalist se transmit de pe acelasi numar de telefon mai mult de 10(zece) voturi, fiecare vot care depaseste numarul de 10 voturi va reprezenta 10 % dintr-un 1(un) punct.
Incepand cu cea de a 2-a Finala, in cadrul fiecarei Finale un Grup Finalist va parasi Emisiunea-Concurs, dupa cum urmeaza:
a)    incepand cu cea de a 2-a Finala, in fiecare dintre Finalele 2 – 6, dintre ultimele 2 (doua) Grupuri Finaliste, respectiv dintre Grupurile Finaliste care au obtinut cel mai mic numar de puncte in cadrul unei Finale, se va alege in cadrul respectivei Finale, Grupul Finalist care va merge mai departe. Cele doua Grupuri Finaliste anterior mentionate vor participa la „DUEL”. Duelul inseamna ca fiecare dintre cele 2 grupuri vor trebui sa interpreteze a capella o piesa aleasa de Juriu. Juriul va comenta fiecare dintre cele doua prestatii ale Grupurilor Finaliste si va lua decizia finala dupa ce va fi ascultat ambele prestatii. In cazul in care exista egalitate intre membrii Juriului, se va lua in considerare decizia publicului telespectator anterioara Duelului, fiind eliminat ultimul clasat in ordinea punctelor obtinute in Finala in care s-a desfasurat Duelul.
b)    in Finala nr. 7, cand in Emisiunea-Concurs raman numai 3 (trei) Grupuri Finaliste, va fi eliminat Grupul Finalist care a obtinut cel mai mic numar de puncte in Finala nr. 7.
3.3. Marea Finala
La aceasta etapa participa cele 2(doua) Grupuri Finaliste, care s-au calificat in urma Finalelor.
In Marea Finala piesele muzicale vor fi alese pentru fiecare Grup Finalist potrivit metodei stabilite de Organizator.
In Marea Finala, din momentul in care prezentatorul Emisiunii-Concurs va declara liniile de vot deschise si pana in momentul in care acestea se vor inchide, telespectatorii pot vota Grupul Finalist preferat la numerele afisate pe ecran, prin telefon sau prin mesaje de tip SMS. Deschiderea liniilor de vot va fi anuntata de prezentatorul Emisiunii-Concurs inainte ca oricare dintre Grupurile Finaliste sa interpreteze piesa sau  oricare dintre piesele pe care trebuie sa le cante in Marea Finala. Fiecare mesaj de tip SMS sau telefon dat pentru un Grup Finalist valoreaza cate 1(un) punct. Prin exceptie, in situatia in care, pentru acelasi Grup Finalist, de la acelasi numar de telefon se dau mai multe mesaje tip SMS sau mai multe telefoane, primele 10 (zece) astfel de mesaje sau telefoane vor reprezenta fiecare cate 1(un) punct pentru Grupul Finalist votat. In situatia in care pentru acelasi Grup Finalist se transmit de pe acelasi numar de telefon mai mult de 10(zece) voturi, fiecare vot care depaseste numarul de 10 voturi va reprezenta 10 % dintr-un 1(un) punct.
Exclusiv in baza punctelor acodate ca urmare a votului publicului telespectator, dintre cele 2 (doua) Grupuri Finaliste se va desemna Grupul Castigator.
In caz de egalitate, Organizatorul poate decide redeschiderea liniilor de vot pentru inca o perioada de timp a carei durata este anuntata inaintea redeschiderii liniilor de vot.
Chiar daca nu participa direct la vot, Juriul va face observatii dupa fiecare prestatie a grupurilor Finaliste.
Pe toata perioada Finalelor, membrii Grupurilor Finaliste vor locui impreuna intr-un imobil ales de Organizator.


IV. Premiul Emisiunii Concurs

Grupul Castigator va primi PREMIUL, RESPECTIV, DIN PARTEA UNIVERSAL MUSIC ROMANIA, UN CONTRACT CU ACEASTA CASA DE PRODUCTIE SI, DIN PARTEA ORGANIZATORULUI, UN PREMIU DE  1.250 (OMIEDOUASUTECINCIZECI) DE EURO PER LUNA PER MEMBRU GRUP CASTIGATOR, RESPECTIV DE MAXIM 5 .000 (CINCIMII) DE EURO PER LUNA PER GRUP CASTIGATOR. VALOAREA TOTALA A PREMIULUI VA FI DE MAXIM 60.000 (SAIZECIDEMII) DE EURO PER GRUP CASTIGATOR.  VALOAREA PREMIULUI OFERIT DE ORGANIZATOR ESTE VALOARE NETA.
PLATA PREMIULUI SE VA FACE  PENTRU O PERIOADA DE 12 (DOUASPREZECE) LUNI, INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2009, IN ULTIMA  ZI LUCRATOARE A ACESTOR LUNI CALENDARISTICE.
PLATA PREMIULUI SE VA FACE  IN LEI LA CURSUL DE SCHIMB AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI IN VIGOARE PENTRU ZIUA DESEMNARII CASTIGATORULUI.
ORGANIZATORUL NU ESTE RASPUNZATOR DE PLATA TAXELOR, A IMPOZITELOR SAU A ALTOR OBLIGATII FINANCIARE LEGATE DE PREMIUL PE CARE-L OFERA, CU EXCEPTIA IMPOZITULUI CU RETINERE LA SURSA, APLICABIL VENITURILOR INDIVIDUALE PROVENITE DIN PREMII, IMPOZIT PE CARE ORGANIZATORUL ESTE OBLIGAT SA IL CALCULEZE, SA IL RETINA DE LA CASTIGATOR SI SA IL VIREZE LA BUGETUL DE STAT, CONFORM LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL.


V. ELIMINAREA SAU RETRAGEREA PARTICIPANTILOR, CONCURENTILOR SI MEMBRILOR GRUPURILOR FINALISTE. RETRAGERE
Organizatorul are dreptul sa descalifice si sa elimine in orice moment al Emisiunii-Concurs Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste, total sau partial, si sa nu acorde, total sau partial, Premiul in situatia in care acestia, dupa caz, a) se prezinta la Emisiunea-Concurs sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a altor substante cu efect halucinogen; b) sunt necooperanti sau incearca, prin orice modalitate, sa induca Juriul in eroare;  c) au comunicat informatii neadevarate, inexacte sau inselatoare, d) nu au respectat dispozitiile, regulile, instructiunile Organizatorului sau prezentul Regulament sau clauzele cuprinse in documentele juridice semnate cu Organizatorul, e) au incheiat, verbal sau in scris, orice fel de intelegere intre ei  sau cu oricare dintre persoanele care in baza Regulamentului nu pot participa la Emisiunea-Concurs avand ca obiect obtinerea oricarui avantaj la castigarea premiului Emisiunii-Concurs, f) au amenintat, au vatamat sau au exercitat orice alt fel de presiune/opresiune fizica sau psihica asupra Organizatorului, asupra oricarui alt Paticipant, Concurent sau Grup Finalist, g) pentru motive de sanatate.
In cazul in care oricare dintre Participanti sau Concurenti se retrage sau este descalificat si eliminat, va fi inlocuit cu un alt Participant, la alegerea Organizatorului.
In cazul in care oricare dintre membrii Grupurilor Finaliste se retrage sau este descalificat si eliminat de Organizator, Organizatorul are dreptul sa-l inlocuiasca cu o rezerva.


VI. DISPOZITII FINALE

6.1. Protectia datelor cu caracter personal
Organizatorul este inregistrat sub numarul 9477 in registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste vor comunica urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si  locul nasterii, telefon, adresa, studii, nume parinti. Organizatorul va prelucra, de asemenea, imaginea Participantilor, Concurentilor si a Grupurilor Finaliste.
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Participanti, Concurenti si Grupuri Finaliste in urmatoarele scopuri: jurnalism si media, inclusiv in scopul realizarii Emisiunii-Concurs; reclama, markeing si publicitate, inclusiv pentru promovarea Emisiunii-Concurs si a postului pe care este radiodifuzata Emisiunea-Concurs si marketing direct; statistica. De asemenea, datele cu caracter personal, integral sau partial, pot fi transmise, sub obligatia confidentialitatii, catre terti.
Furnizarea datelor cu caracter personal anterior este obligatorie. Refuzul completarii datelor cu caracter personal atrage neparticiparea la Emisiunea-Concurs a Participantilor, a Concurentilor si a Finalistilor.
Cu toate acestea Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Organizator. In toate celelalte cazuri, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste  vor putea sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal din motive intemeiate si legate de situatia personala.
De asemenea, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, au dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), precum si  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17).
Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste pot adresa o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul Organizatorului in atentia Dnei Stefan-Daniela Corina, Reasearch Manager, avand urmatoarele date de contact: Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, etaj 8, sector 2, Bucuresti.  De asemenea, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste au dreptul de a se adresa justitiei (art.18) din Legea nr. 677/2001.
6.2. Documente subsecvente Regulamentului
Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste, vor semna, dupa ce vor fi citit, inteles si agreat integral continutul lor, toate contractele precum si orice alte documente juridice sau de alta natura impuse de desfasurarea Emisiunii-Concurs in conditii de legalitate, dupa cum li se va cere de catre Organizator, avand ca obiect, inclusiv, dar fara a se limita la, urmatoarele: a) dreptul Organizatorului, cu sau fara stiinta Participantilor, Concurentilor si a Grupurilor Finaliste sa filmeze, sa inregistreze, sa fotografieze presatiile acestora in orice moment pe parcursul Emisiunii-Concurs si/sau sa folosesca in orice mod, la alegerea sa exclusiva, materialele anterior mentionate indiferent daca au sau nu un caracter jignitor sau ofensator, numele si prenumele, imaginea, vocea, conversatia, biografia, fotografii care ii infatiseaza si orice inregistrari ale unor interviuri in care au calitatea de intervievat, in vederea desfasurarii Emisiunii-Concurs, in campaniile de promovare ale Emisiunii-Concurs, in activitatile de marketing ale Organizatorului, in activitatea de distribuire a Emisiunii-Concurs si in orice alt tip de activitate aferenta acestuia, indiferent de forma si de locul in care aceste activitati se realizeaza, b) dreptul Organizatorului de a deveni cesionarul exclusiv, imediat, pe durata maxima prevazuta de lege pentru protectia drepturilor de conexe dreptului de autor si nelimitat in spatiu, a oricarui drept patrimonial aferent drepturilor conexe dreptului de autor decurgand din sau in legatura cu participarea Concurentilor, a Participantilor si a Grupurilor Finaliste la Emisiunea-Concurs.
6.3. Modificarea Regulamnetului si a Emisiunii-Concurs
Organizatorul isi rezerva dreptul ca, in orice moment, fara sa fie obligat sa notifice in prealabil Participantii, Concurentii sau Grupurile Finaliste ori sa obtina acordul prealabil al acestora din urma: a) sa modifice Regulamentul, Emisiunea-Concurs ori etape ale Emisiunii-Concurs; b) sa opreasca temporar sau permanent Emisiunea-Concurs sau etape ale acesteia.

Emisiunea Concurenti Stiri Prezinta Juriu Funny Sondaje Concurs Download Blog Forum Lip Dub
Concurs Regulament de participare Regulament Televoting Megastar

Copyright Prima TV 2008-2009